Hướng dẫn cài đặt và gỡ bỏ

Hướng dẫn cài đặt:

- Chọn ứng dụng muốn tải về máy.
- Tuỳ theo hệ điều hành khác nhau: Android, IOS, Window Phone, Java sẽ có cách cài khác nhau. Một vài game sẽ được dẫn link trực tiếp về store tạo sự an toàn và tín nhiệm cho người sử dụng.
- Cài đặt file vừa tải về máy.

Hướng dẫn gỡ bỏ game khỏi điện thoại:

Cách gỡ ứng dụng thứ nhất
- Chạm và giữ trong một vài giây vào icon game bạn muốn gỡ bỏ trên màn hình điện thoại của bạn, cho đến khi xuất hiện thêm chữ "x" trên icon.
- Chạm thêm lần nữa và chọn "Đồng ý" để xóa game vừa chọn.
 

Cách gỡ ứng dụng thứ hai
Chọn setting.

Chọn App Manager (quản lí ứng dụng).

Chọn ứng dụng bạn muốn xoá. Click Uninstall trên máy để xoá bỏ ứng dụng bạn không muốn dùng.

Chọn Đồng Ý nếu như bạn đã chắc chắn.

Hoàn thành bước xoá ứng dụng ra khỏi máy.