• Vẫn giữ cách chơi đơn giản từ những phiên bản trước 
  • Các loại vũ khí đã được câp nhật nhiều hơn.
  • Đồ họa , âm thanh cực khủng mô tả lại đúng các cảnh chiến trường cũng như bom đạn.
  • Thử thách với 3 hệ chơi đảm bảo đem lại cho bản cách thủ thách hấp dẫn.